Bảo Trân và niềm đam mê sáng tạo

11/03/2013

Phỏng vấn bạn Nguyễn Thị Bảo Trân – Trưởng nhóm phát triển Android của iFunSoft trên báo Đồng Tháp(ra ngày 11/03/2013) Nguyễn Thị Bảo Trân là cựu sinh viên Trường... xem thêm